Promocja

architekt ogrodu warszawa

W cenie abonamentu

Koszenie trawników

Pielęgnacja trawników

-nawożenie
-piaskowanie
-dosiewanie
-wapniowanie
-oprysk

Pielęgnacja rabat i klombów

-nawożenie
-oprysk
-pielenie

Grabienie

Przycinanie żywopłotu

Więcej informacji pod numerami telefonów:
+46 816 61 23
+48 881 381 281

Mini abonament – promocja !

Mini abonament dotyczący pielęgnacji ogrodu do 50m2.

Koszt:  250 zł m-c

 

 

do 100 m2
350 zł

100 - 300 m2
450 zł

300 - 500 m2
600 zł

500 - 800 m2
700 zł

800 - 1000 m2
800zł

Cena zależy od:

Cenę abonamentu możemy kształtować w zależności od zakresu i nakładu prac ogrodniczych np .tylko przycinanie trawnika niweluje cenę co za tym idzie Państwa abonament będzie niższy